Waar kunnen wij u mee helpen?

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.

 

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Meer informatie

 • Als uw eigen huisarts afwezig is kunt u voor medische klachten, die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts er weer is, contact opnemen met een andere praktijk. De assistente overlegt met u hoe u geholpen kunt worden.
  Als het nodig is krijgt u een afspraak bij een waarnemende huisarts. Dit is niet altijd de arts van de praktijk die u heeft gebeld.
  We streven naar een goede patiënten verdeling onder de waarnemende huisartsen.

  Informatie over aan- en afwezigheid van de huisartsen vindt u hier.

 • De doktersassistente

  De doktersassistente is opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren en om medische problemen te beoordelen. Zij ondersteunt de huisarts in diverse taken. Ze is deskundig in het geven van medische adviezen in samenspraak met uw huisarts. Bij de assistente kan een afspraak worden gemaakt voor de behandeling van de volgende zaken:

  • Meten van de bloeddruk
  • Behandeling van wratten
  • Verbinden van wondjes
  • Oren uitspuiten
  • Bepalen van bloedsuiker d.m.v. vingerprik
  • Bepalen van ontstekingswaarde d.m.v. vingerprik
  • Maken van uitstrijkje
  • Hechtingen verwijderen
  • Maken van hartfilmpjes
  • OSAsense-meter aansluiten
  • Zetten van injecties
  • Enkel-Arm-Index maken

  De praktijkondersteuner Huisarts (POH)
  Een praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met bepaalde (chronische) ziekten of problemen. Er zijn drie specialisaties: somatiek, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

  De functie wordt ingevuld door zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding, relevante werkervaring en een aanvullende bedrijfsopleiding. Bij HOED De Esch zijn de volgende praktijkondersteuners werkzaam;

  POH Somatiek
  Gespecialiseerd in diabetes, zorg voor hart en vaten, COPD, preventie en stoppen met roken.

  POH GGZ volwassenen
  Gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen.

  POH GGZ jeugd
  Gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg aan jeugd tot 18 jaar.

  POH Verslavingszorg
  Gespecialiseerd in de verslavingsproblemen (zoals roken, alcohol, drugs, gamen).

  POH Ouderenzorg 
  Gespecialiseerd in het coördineren van de zorg aan ouderen.

  Alle POH’ers voeren hun taken uit in nauw overleg met de huisartsen, maar zijn in staat tot zeer gespecialiseerde adviezen. 

  Met de POH’ers kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de praktijk.

  U kunt deze POH’ers ook per e-consult via mijngezondheid.net of de MedGemak-app bereiken:

  Astrid Hasper

  Anne van Lith

  Mirjam Janssen

  Marquérite Zengerink

  Marjolein Dunhof

  Marjo van Sprundel

   

 • Op de website van de huisartsengroep Haaksbergen vindt u informatie die alle huisartsen in Haaksbergen betreft: http://www.huisartsenhaaksbergen.nl/

  Hier vindt u onder andere gegevens over andere praktijken en de aan- en afwezigheid van de praktijken.

 • Uw huisarts vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de geboden zorg in de huisartsenpraktijk.

  Wij horen graag uw mening en ervaringen. Er vindt daarom regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek plaats. Maar ook tussentijdse ideeën of tips horen wij graag.

  U kunt ons helpen met het verbeteren van de zorg door via dit contactformulier uw ideeën, tips of suggesties kenbaar te maken. U kunt daar ook een compliment geven aan een van onze medewerkers.

  Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

  Contactformulier • Om onze website altijd snel bij de hand te hebben kunt u van deze site een app maken op uw telefoon: 

  Iphone/ Ipad / Ipod touch
  Open de link http://www.hoeddeesch.nl met de Safari browser. Onderaan in de browser vind je een knop met ‘+’ teken of een vierkantje met pijltje (afhankelijk van de IOS versie). Klik en kies ‘Zet in beginscherm’ (Add to home screen). Je krijgt een schermpje waar je eventueel de titel kunt aanpassen. Tik op ‘Voeg toe’ (Add)  en het icoontje zal op je beginscherm geplaatst worden.

  Android
  Vanaf Android 2.0: Open de link http://www.hoeddeesch.nl met de browser. Gebruik de menuknop en voeg hem toe aan de favorieten door ‘Meer’ (More) te selecteren en daarna ‘Bladwijzer maken’ (Bookmark page) of ‘Favoriet toevoegen’. Klik op ‘ok’.

  Ga vervolgens terug naar het startscherm. Druk lang op een lege plaats op de achtergrond op je beeldscherm. In het menu dat nu verschijnt kies je voor ‘Sneltoetsen’ en verder voor ‘Bladwijzer’ of ‘Favorieten’ (Bookmarks). Selecteer de bladwijzer/favoriet die je zojuist aangemaakt hebt.

  Windows phone
  Open de link http://www.hoeddeesch.nl met de browser. Klik op ‘Meer…’ en vervolgens op ‘Aan startscherm vastmaken’. Er wordt dan een nieuwe tegel vastgemaakt aan het startscherm.

 • Reisvaccinatie Service Haaksbergen
  Gaat u op reis en wilt u deskundige informatie afgestemd op uw gezondheidssituatie? 
  Hier vindt u informatie over de service van het reisvaccinatie centrum Haaksbergen.

  Eerstelijnszorg Haaksbergen 
  Hoe we samen zorg verlenen aan alle inwoners in Haaksbergen.

  Coöperatieve Huisartsengroep Haaksbergen
  Informatie over alle huisartsen in Haaksbergen: waarneming, nieuwe patiënten, etc.  

  Zoekuwzorg
  Vind een zorgverlener in Haaksbergen 

  Apotheek Haaksbergen

  Gemeente Haaksbergen

  Ziekenhuis MST Enschede
  Informatie over wachttijden , behandelingen en specialisten.

  Ziekenhuis ZGT Hengelo
  Informatie over ZGT, wachttijden, specialisten en behandelingen

  Ziekenhuis SKB Winterswijk

  Oogklachten
  De site van de oogartsen in Deventer met uitleg over de meest voorkomende aandoeningen van de ogen. Een heldere uitleg met plaatjes en foto’s.

  Mediant, Geestelijke Gezondheidszorg

  Huisartsenpost Enschede

   

 • De huisartsenpraktijken van HOED De Esch hebben het NPA keurmerk en zijn geaccrediteerde praktijken. Wat dit kwaliteitskeurmerk betekent kunt u hier lezen.

   

 • Bij vakantie en verre reizen denken de meeste mensen aan ontspanning, bezienswaardigheden en plezier. Ziek worden tijdens de reis of ten gevolge van de reis maakt geen deel uit van dit verwachtingspatroon.
  Toch worden vele reizigers tijdens de vakantie onnodig ziek. Vaak omdat ze risico’s lopen die ze van te voren konden vermijden. Om deze risico’s tot een minimum te beperken geven de Haaksbergse huisartsen en apothekers reizigersadviezen.

  Gaat u een verre reis maken? De huisartsen en apothekers van het reisvaccinatiecentrum Haaksbergen zijn gespecialiseerd om u te adviseren over de benodigde vaccinaties en andere zaken indien u op reis gaat, gebaseerd op uw persoonlijke gezondheidssituatie. 

  Voor informatie kunt u terecht op http://www.reisvaccinatieservicehaaksbergen.nl/of bij apotheek de Waag.

 • HOED De Esch streeft naar de beste zorg aan haar patiënten. We doen dit met een team van medewerkers die werkzaam zijn in de HOED, we werken nauw samen met andere (zorg)disciplines in Haaksbergen én met medisch specialisten.
  De huisarts heeft de regie in het zorgproces. We organiseren de zorg waar mogelijk dicht bij huis en zorgen voor een continue beschikbaarheid.  

  We werken in een samenwerkingsverband met de andere huisartsen in Haaksbergen (Coöperatieve Huisartsengroep Haaksbergen) en in de eerste lijn (Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen). Hierdoor delen we kennis, maken we optimaal gebruikt van ieders expertise, verdelen we taken, zijn we een goede gesprekspartner voor derden en kunnen we inspelen op ontwikkelingen in de gezondheidszorg.     

  We zijn een leerbare organisatie. Dit betekent dat we zelf actief zijn om te signaleren waar we de zorg kunnen optimaliseren en werkprocessen kunnen verbeteren, en open staan voor feedback van anderen.   

 • Het team van HOED De Esch biedt u brede eerstelijns gezondheidszorg.

  Dit omvat de eerste opvang van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte.
  We verrichten nadere diagnostiek en behandeling van (veelvoorkomende) klachten en medische aandoeningen. Bij complexere medische aandoeningen, ziekten en klachten verwijzen we u voor nadere diagnostiek en behandeling en begeleiden we u in dit traject. 

  Hiernaast kunt u op ons rekenen voor:

  • Terminale en palliatieve zorg
  • Zorg voor medicatiegebruik (polyfarmacie) samen met de apotheek
  • Begeleiding psychiatrische klachten ondersteund door inzet POH GGZ
  • Geestelijke gezondheidszorg door POH GGZ voor niet-chronische problematiek
  • Begeleiding van kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen door POH GGZ jeugd
  • Verslavingszorg door POH Verslavingszorg
  • Complexe zorg aan ouderen door POH Ouderen 
  • Begeleiding stoppen met roken
  • Afbouw van slaap en andere verslavende middelen
  • Zorg voor chronische ziekten zoals COPD, Astma, Osteoporose, Diabetes, HVZ
  • Check op hart en vaatziekten
  • ECG diagnostiek (hartfilmpjes)
  • Holterfoon diagnostiek (diagnostiek naar hart ritme stoornissen)
  • 24 uurs bloeddrukmeting
  • Doppler onderzoek ( onderzoek naar etalage benen)
  • Diagnostiek naar dementie
  • Teledermatologie en teledermatoscopie ( in samenwerking met de dermatoloog)
  • Injectie bij gewrichtsklachten, CTS en triggerfingers
  • Chirurgische verrichtingen
  • Behandeling van open benen
  • Begeleiding bij overgewicht
  • Blaascatheterisatie
  • Spiraal plaatsen
  • Begeleiden kraambed
  • Griepvaccinatie
  • Aanmeten pessarium
  • Verpleeghuis geïndiceerde zorg
  • Vervanging ziekenhuiszorg voor o.a. hechtingen verwijderen, Zoladex injecties toedienen, MRSA kweken afnemen
  • Behandelen corpus alienum oog en chalazion
  • Multidisciplinaire zorg op de volgende gebieden
   • Valpreventie
   • Zorgprogramma overgewicht bij kinderen en volwassenen 
   • Wondzorg 
   • Incontinentie
   • Artrose
   • Prikkelbare darm syndroom 
  • Diagnostische faciliteiten waaronder
   • CRP bepaling
   • HbA1c bepalingen
  • Digitaal portaal voor de patiënten
  • Avondspreekuur
  • Eerstelijnsconsultatie door de medisch specialist
  • Inzet optometrist in de eerste lijn
 • Goed voorbereid naar het spreekuur!
  Als u zich goed voorbereid op uw bezoek aan de huisarts dan heeft u vaak meer aan het consult. Voorbeelden:
  – Bedenk vooraf wat uw klachten precies zijn, hoe lang u ze heeft, waar u zelf aan denkt en wat u verwacht van het consult. Een briefje kan u helpen om niets te vergeten.
  – Als u denkt dat u koorts heeft, neem uw temperatuur dan op. (Rectaal; niet onder de oksel of tong! Of in uw oor d.m.v. een oor thermometer).
  – Lever bij (onder)buikklachten voor het consult urine in bij de doktersassistente. Het is fijn als u meedenkt over hoe we uw klachten kunnen verhelpen of verhelderen.

  Indien u informatie op internet zoekt adviseren wij www.thuisarts.nl.

  Voor alle afspraken geldt: 
  – Kom voor zover mogelijk alleen naar de praktijk.
  – Kom op het tijdstip van uw afspraak, niet eerder.
  – Aanmelden aan de balie is niet nodig.

   

 • Beslissen of u wel of niet een onderzoek laat doen of medicijnen gaat gebruiken is vaak niet eenvoudig. Het Huisartsengenootschap ontwikkelt daarom “keuzehulpen” voor behandelingen en onderzoeken. 

  Ze laten overzichtelijk zien wat de voor- en nadelen zijn van behandelingen en onderzoeken. Kijk op de keuzehulpen op https://keuzehulpen.thuisarts.nl.

  U vindt hier bijvoorbeeld keuzehulpen over de volgende onderwerpen:

 • Binnen Hoed de Esch doet dokter Akarsubasi de rijbewijskeuringen voor het autorijbewijs voor mensen > 70 jaar.

  De huisartsen voeren geen keuringen uit voor het vrachtwagen rijbewijs, hier voor moet u bij de ARBO zijn.

 • Als u in Haaksbergen woont of komt wonen, dan bent u van harte welkom in onze HOED. Huisarts Miguelez, huisarts Akarsubasi, huisarts Nijmeijer en Rembrandt hebben hun praktijken open voor nieuwe inschrijvingen. ==LET OP, de inschrijfprocedure is gewijzigd==

  Per maand mogen er 2 gezinnen per praktijk ingeschreven worden. 
  Alvorens we de inschrijving definitief kunnen maken, dient er eerst een kennismakingsgesprek plaats te vinden met de arts bij wie u zich wilt laten inschrijven. 

  Graag willen wij vervolgens uw inschrijving zo soepel mogelijk laten verlopen, waarbij u kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

  • Ophalen van een compleet inschrijfpakketje op de praktijk, met hierin; – Een inschrijfformulier (één per in te schrijven persoon) – Een Landelijk Schakelpunt (LSP) folder inclusief toestemmingsformulier – Een aanmeldformulier voor MijnGezondheid.net ( MGN) – Een folder over de app MedGemak.
  • Downloaden van de inschrijfdocumenten via onze website; Inschrijfformulier HOED De Esch april 2023 (één per persoon downloaden) – Toestemmingsformulier Landelijk Schakelpunt ( LSP); Toestemmingsformulier LSP – Aanmeldformulier Mijn Gezondheidsnet (MGN); MGN aanmeldingsformulier.

   Lever de volledige ingevulde formulieren persoonlijk in bij onze balie op de praktijk. Neem uw legitimatie ( paspoort/ rijbewijs / ID-kaart) mee. Wij zijn verplicht deze gegevens te registreren. Vergeet niet u bij uw vorige huisarts af te melden en toestemming te geven voor het beveiligd doorsturen van uw medisch dossier. 

 • Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts of praktijkmedewerkers verschijnen. Met ingang van 1 juli 2019 hebben wij daarom, op advies van de LHV ( Landelijke Huisartsen Vereniging), een ” no show” tarief ingevoerd.

  Waarom een ” no show” tarief?

  Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In die tijd die bij uw huisarts, praktijkverpleegkundige of assistente voor u gereserveerd stond had er ook iemand anders geholpen kunnen worden. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden? U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch of per mail af te zeggen.

  Kunt U niet op uw afspraak komen?

  Meldt dit dan graag zo ver mogelijk van te voren telefonisch, per mail of aan de balie bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd. Wij kunnen dan een andere patiënt helpen en U kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk geen no- show tarief berekend.

  De hoogte van het no show tarief

  Het no- show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. Het tarief is 35,91 euro per afspraak. Hier vallen ook de consulten bij de assistente en praktijkverpleegkundige onder.

  Hoe werkt het?

  U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet betaald is, dient u het bedrag contant aan de praktijkbalie af te rekenen, voordat de afspraak door kan gaan. Dit kan alleen contant.

  LET OP: Uw zorgverzekeraar vergoedt de no show factuur niet!

 • Hieronder vindt u een handleiding voor MijnGezondheid.net

  Handleiding-patiëntenportaal-MijnGezondheid-HOED de Esch 2022

Afschalen maatregelen: edemische fase COVID

Afschalen maatregelen: endemische fase COVID

Door vaccinatie en doorgemaakte infectie blijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door de omikronvariant onder de Nederlandse populatie hoog. Bij een meerderheid van de mensen veroorzaakt een (nieuwe) infectie met SARS-CoV-2 een mild ziektebeeld. Daarmee lijkt Nederland in de endemische fase van de corona-uitbraak terechtgekomen. De nog geldende maatregelen voor het algemene publiek en voor zorgmedewerkers worden daarom afgeschaald.

 

Digitale ondersteuning

 
 • Moeilijk online informatie kunnen vinden?

 • De digitale mogelijkheden van de praktijk niet (kunnen) gebruiken?

 • MijnGezondheid.net of Medgemak-app gebruik lukt niet?

  De bibliotheek in Haaksbergen kan een korte vraag beantwoorden, iemand op weg helpen of een korte cursus aanbieden. Er zijn géén kosten aan verbonden. 
  Op maandagochtend is er een inloop van 9:30 - 11:30 uur.

Kijk voor meer informatie op: www.digivitaler.nl